شماره تلفن های عوامل داخلی

عامل فروش موبایل تلفن فکس
شرکت طرفه مروارید 09113744414 01735730330 01735730332
شرکت سیمانبران گلستان 09113718142 01732121012 01732121016
آقای داوود عرب احمدی 09124711167 01735226274 01735221344
شرکت تلاشگران استر آباد 09113789890 01732149371 01732149370
آقای عباس نظرخانی 09111760992 01733344500 01733344500
شرکت بازرگانی کوثر گلستان 09115352014 01735834010 01735834010
شرکت پرتوایده گلستان 09111717451  01732642717  01732642510

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.