حسین چهرگانی تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت

حسین چهرگانی

مدیرعامل

فرید فرهادی پهنه دری

مدیر کارخانه

حامد اصفهانیان

رئیس بهره برداری

عبدالخلیل وطن دوست

مدیر نگهداری و تعمیرات مکانیک

تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت

محمد وزیری

مدیر برق

عباس قلی نژاد

مدیر منابع انسانی

مهدی قانع

مدیر بازرگانی

اقبال کسوت آرا

مدیر فروش

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.