تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت

سید عباس حسینی

مدیرعامل

فرید فرهادی پهنه دری

مدیر کارخانه

حامد اصفهانیان

رئیس بهره برداری

عبدالخلیل وطن دوست

مدیر نگهداری و تعمیرات مکانیک

تیم مدیریتی شرکت تیم مدیریتی شرکت

محمد وزیری

مدیر برق

عباس قلی نژاد

مدیر منابع انسانی

مهدی قانع

مدیر بازرگانی

اقبال کسوت آرا

مدیر فروش

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.