نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع فعالیت
منوچهر رئیسی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل
فرید فرهادی پهنه دری مدیر کارخانه 1390/01/01
حسین نادری مدیر تولید
عبدالخلیل وطن دوست مدیرمکانیک
جمشید رضوانی مدیر برق 1389/04/01
عباس قلی نژاد مدیر منابع انسانی
مهدی قانع مدیر بازرگانی
اقبال کسوت آرا مدیر فروش

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.