مهمترین  افتخارات کسب شده:

1.لوح تقدیرواحد نمونه معدنی استان گلستان (معدن روباز )در سال 1391

2.لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه صادرات استان گلستان در 1391

13.لوح سپاس از اتاق تعاون ایران(اجلاسیه مشترک توسعه حمل ونقل, ساختمان و راه و شهرسازی) سال 1394

14. نشان زرین اجلاس توسعه کیفیت ساختمان, حمل ونقل و راه و شهرسازی 1394

16. تقدیرنامه واحد برتر در شاخص سیستم مدیریت انرژی EPS سال 1395

17. گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده سال 1394

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.