ممیزی خارجی سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) و انرژی در شرکت سیمان پیوند گلستان مبتنی بر آخرين ويرايش ارائه شده از سوی سازمان جهانی استاندارد (ISO) انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، طی دو روز، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015، ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 و ممیزی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 از سوی نمایندگان شرکت BRSM مورد بررسی قرار گرفت و بزودی این گواهینامه ها اخذ خواهد شد.

روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.