در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، پرسنل شرکت سیمان پیوند گلستان در این طرح شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، این طرح با شعار "فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم" از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سراسر کشور در حال اجراست که در این بین و با مشارکت خانه بهداشت کارگری کارخانه سیمان پیوند گلستان، فشار خون پرسنل شرکت اندازه گیری و اقدامات موثر در زمان کاهش و افزایش فشار خون به آنها آموزش داده می شود.

قابل ذکر است پرسنل می توانند جهت اندازه گیری و کنترل فشار خون خود به خانه بهداشت کارگری مستقر در کارخانه و یا واحدهای بهداشت مستقر در شهرستان مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.