به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، این شرکت در سومین دوره فرآیند جایزه مدل تعالی و پیشرفت مبتنی بر معیارهای مدل EFQM، شرکت نمود و در همایش پایانی که در 1397/12/12 در سالن مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه تهران برگزار گردید، موفق به کسب تقدیرنامه تک ستاره گردید.

اجرای موفقیت‌ آمیز استراتژی‌ ها در راستای تحقق چشم‌انداز مطلوب شرکت از طریق اعمال مدیریت صحیح نسبت به تغییرات پیش رو بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی، مهمترین عامل موفقیت شرکت سیمان پیوند گلستان در کسب تقدیرنامه تک ستاره در جایزه ملی تعالي و پیشرفت سازماني است. با اقدامات انجام شده از قبیل آموزش های مفاهیم تعالی، خود ارزیابی و تشکیل کارگروه های تعالی بمنظور خود ارزیابی منطبق بر معیارهای 9گانه مدل EFQM و تدوین اظهار نامه، در ارزیابی نهایی موفق به کسب تقدیر نامه تک ستاره گردید.

تقدیر نامه مذکور طی مراسمی به جناب آقای مهندس حسینی، مدیر عامل شرکت سیمان پیوند گلستان، اهدا گردید.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.